3 điểm đặc trưng khi dùng món tại miền Tây


 

Vị ngọt - nét nổi bật của ẩm thực miền Tây